Loading

Podmienky prenájmu

BASIC INFORMATIONS AND TERMS

Základné informácie a podmienky

 • Všeobecné
 • For students
1) Fyzická osoba:

- doklad totožnosti: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
- platný vodičský preukaz
- zaplatiť dohodnutý prenájom a zálohu vo výške 165 EUR, ktorá je rovnaká pre každé auto
- vek minimalne 23 rok.


2) Právnická osoba:

- originálny výpis z obchodného registra
- doklad totožnosti: občiansky preukaz, alebo pas štatutárneho zástupcu (konateľa) spoločnosti
- vodičský preukaz osoby, ktorá bude jazdiť na prenajatom vozidle
- zaplatiť dohodnutý prenájom a vratnú zálohu vo výške 165 EUR, rovnakú pre každé auto
- vek minimalne 23 rok.

Pri prenájme ktorý prebehol bez poškodenia vozidla je záloha vrátená v plnej výške. V prípade nehody resp. poškodenia vozidla vinou nájomcu, bude záloha zaúčtovaná v prospech prenajímateľa ako spoluúčasť pre poisťovňu. Ak nehoda nebola zapríčinená vinou nájomcu a vinník je známy, záloha mu bude vrátená. Vozidlá majú zákonné a havarijné poistenie, ktoré zahŕňa aj poistenie proti odcudzeniu vozidla ako aj vandalizmus spôsobený na prenajatom vozidle s územnou platnosťou Európa.

Dohodnutý prenájom a zálohu za vozidlo je potrebné uhradiť pri preberaní vozidla jedným z nasledujúcich spôsobov:

- v hotovosti
- bankovým prevodom

A. Vozidlo je potrebné si objednať vopred jedným z týchto spôsobov:

- telefonická objednávka
- online, vyplnením formulára
- prostredníctvom mailovej adresy
1. Vozidlo zákazník preberá a vracia prenajímateľovi s plnou nádržou paliva.
2. Vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 12mesiacov, pre skupinu vozidiel, ktoré majú byť predmetom prenájmu.
3. Prevádzkový čas autopožičovne je od 07:00 do 21:00 každý deň v roku, pričom vozidlo je možné si prevziať aj mimo týchto hodín po dohode vopred, bez príplatku.
4. Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od začatia prenájmu. Za prekročenie prenájmu o viac ako 60 minút je účtovaný ďalší deň prenájmu.
5. S vozidlom je možné vycestovať iba do krajín Európskej Únie.
6. Denný limit na prejazdené kilometre s vozidlom Fiat Ducato je 300 km (t.j. v primere do 300km na deň prenájmu). Pri prenájme na viac ako 1 mesiac: 5000 km/mesiac.

Zákaz fajčenia vo vozidle. Sankcia 100,00€

extended liability insurance required by law (all vehicles), prepaid toll stamp for Slovak highways (all vehicles), GPS (optional), snow chains (optional), child seat (optional).

 • - All orders must be made at least 2 business days ahead, to guarantee successful processing and available vehicle. Rental vehicles can be delivered to your address in between 08:00 to 19:00.
 • - Rental vehicles must be returned to address written in confirmation email. That in time specified in confirmation email. In case there's no such time specified it need to be done between 08:00 to 19:00.
 • - Your order total has to be paid to the rental company associate the day you'll take over the rented vehicle in cash (debit/credit cards are not accepted).
 • - Desired vehicle type will be brought to the address you've wrote to ordering email, at starting time & date you've also entered in such email. Associate will call you once in front of your place.
 • - If in the time you requested rental vehicle won't be available, rental company reserves a right to contact you and offer the closest possible options.
 • - Rented vehicle needs to be returned in the same condition /clean & no damages/ and with the same amount of fuel as when taken over. If the fuel amount will differ too much you will be charged extra.
 • - If you return rented vehicle after scheduled time & date one extra day charge will apply.
 • - If rented vehicle wont be clean when returned, rental company reserves right to charge 10€ fee for cleaning procedure.
 • - In case there will be damage made on the rented vehicle, when returned, insurance policy conditions will apply /if you get hit by other driver you pay no contribution fee, if you hit other driver the contribution fee is 160€, remember in both cases you need to call local police dept. to the accident site, report it and make sure all insurance forms are properly filled by local police officers/. Please contact rental company staff for further details.
 • - When you return rented vehicle to the address written in confirmation email (use GPS), please call staff number (also in email). Once there associate will come to take over the returned vehicle. You will also be offered with a free ride back to your place, just state the address.